Information om dataskydd - GDPR

Det gläder oss att du hittat hit och vill läsa mer om vårt dataskydd. Vi på dintårta.se värnar om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om både dig och våra kunders integritet.

Innehåll

1. Dataåtkomst och hosting

2. Datainsamling och -användning för avtalshantering vid öppnande av kundkonto

3. Dataöverföring

4 . Nyhetsbrev per e-post och reklampost

5. Bonusprogram (Stamkunder)

6. Användning av data vid betalningshantering

7. Cookies och webbanalys

8. Reklam genom marknadsföringsnätverk

9. Cookies användning för en visuellt tilltalande utformning av webbsidan

10. Via e-post utskick gällande recension

11. Företagsuppgifter

12. Vårt dataskyddsombud och dina rättigheter1. Dataåtkomst och hosting

Vi värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke när du besöker vår webbsida. Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt.
Varje gång du besöker vår hemsida, lagrar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som innehåller bl.a namnet den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för händelsen, mängden data som överförts och den begärda dataåtkomsten och dokumenterar hämtningen.
Dessa data utvärderas uteslutande för att säkerställa en problemlös drift av webbplatsen samt att förbättra din upplevelse hos oss. I enlighet med artikel GDPR art. 6 (1.f) och övriga tillämpliga regelverk efterföljs vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Dessa åtkomstdata raderas senast efter sju dagar efter ditt besök.

Delning av data till tredje part

Vi delar data till tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial. All data som samlats in som en del av användningen av denna webbplats eller i formulären som tillhandahålls i webbshoppen kommer att behandlas på sina servrar. Bearbetning på andra servrar sker enbart inom ramen av information som förklaras här. Denna tjänsteleverantör finns belägen inom ett land i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2. Datainsamling och -användning för avtalshantering vid öppnande av kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar den till oss som en del av din beställning, när du kontaktar oss (till exempel via kontaktformulär eller e-post) och när du skapar ett kundkonto. Det finns obligatoriska fält som måste ifyllas, eftersom vi i vissa fall behöver data för avtalsadministration, för att behandla ditt ärende, öppna kundkonto osv. Du kan inte slutföra beställningen och/eller öppna ett kundkonto utan denna information. Uppgifterna som samlas in visas alltid på respektive anmälningsblankett. Vi använder dina uppgifter i enlighet med GDPR art. 6 (1.b) för avtalsadministration och för att hjälpa dig med ditt ärende när du kontaktar oss. När ärendet är slutfört eller om du raderar ditt kundkonto kommer dina uppgifter vara limiterade för vidare bearbetning och raderas efter skattens och handelsperiodens tidsperiod. Om du har gett samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter förbehåller vi oss rätten till ytterligare dataanvändning, i enighet med de regler och restriktioner som finns och om vilka vi informerar dig i denna policy. Du har rätt att när som helst avsluta ditt kundkonto. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap att existera. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas. Du kan avsluta ditt kundkonto när du är inloggad eller genom att kontakta oss direkt.

3. Dataöverföring

Vid behandling av din beställning delar vi nödvändiga uppgifter till det logistikföretag som ansvarar för leveransen, enligt GDPR art. 6 (1.b), för att möjliggöra leverans av beställda varor. Beroende på vilket betalsätt du väljer för din beställning skickar vi vidare de betalningsuppgifter som skrivits in till den betalningstjänst som ansvarar för betalningen. Betalningstjänsterna samlar delvis själva även in dessa uppgifter, förutsatt att du innehar ett kundkonto hos dem. I det här fallet måste du logga in i betaltjänsten under beställningsprocessen. I dessa avseenden gäller respektive tjänsteleverantörers integritetspolicy.
Vi använder oss delvis av betaltjänst-, transport- och logistikföretag baserade i länder utanför Europeiska unionen. Överföringen av nödvändiga personuppgifter till dessa företag sker endast i samband med tillhandahållandet av tjänst och leverans. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Dataöverföring till transport- och logistikföretag

När du i samband med din beställning gett oss ditt godkännande, ger vi ditt samtycke enligt GDPR art. 6 (1.a) att vidarebefordra din e-postadress och telefonnummer till den valda leverantören så att de kan kontakta dig i syfte att tillhandahålla leveransen av dina produkter.
Samtycket kan efter slutförd leverans när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till oss eller direkt till leverantören på kontaktadressen nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera dina uppgifter, om du inte uttryckligen har gett samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten till ytterligare dataanvändning, i enlighet med lag och om vilket vi informerar dig i denna policy.

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113, Bonn

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss

I samband med leverans av era varor, använder vi (PAQATO GmbH) ett analytiskt leveranssystem. Detta system är till för att underlätta vid spårning och identifiering av eventuella problem, samt skapa underlag för en smidigare och snabbare kommunikation för samtliga involverade. Er kundinformation sparas i samband med att er produkt levereras och raderas så fort leveransen är färdigställd eller icke längre giltig i enlighet med artikel 6 punkt 1 i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Kontroller sker vartannat år så att dessa uppgörelser följs.

4 . Nyhetsbrev per e-post och reklampost

E-post reklam och anmälan till vårt nyhetsbrev

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs eller specifikt tillhandahålls av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med GDPR art. 6 (1.a)
Du har rätt att när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Om du väljer att göra det kommer vi inte längre att skicka ut nyhetsbrev och din e-post adress kommer att raderas. Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på avsedd länk i själva nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss direkt. Nyhetsbrevet skickas å våra vägnar med en tjänsteleverantör, till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress. Denna tjänsteleverantör finns belägen i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här, enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen av vilken den sistnämnda fastställt ett dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Reklampost och din rätt till återkallelse av samtycke

Därtill förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress marknadsföringssyfte, t.ex. att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. I syfte att optimera din upplevelse hos oss ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter och skickar dig personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare beställningar, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss i enlighet med GDPR art. 6 (1). Du kan när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

5. Sociala medier

Vimeo

Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA är generellt ansvarig för insamling och vidarebehandling av personliga användaruppgifter på Vimeos webbplatser. Observera att Vimeo samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår Vimeos sida även om du inte har ett Vimeo-användarkonto eller inte är inloggad på Vimeo. För information om hur Vimeo behandlar personuppgifter, se Vimeos sekretesspolicy på https://vimeo.com/privacy. För oss som operatör av denna Vimeo-sida kan endast din offentliga profil på Vimeo ses. Vilken information som kan ses här beror på dina inställningar i din profil. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter (såsom ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra bidrag till oss) när du kontaktar oss via vår Vimeo-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla dina bidrag i enlighet därmed och vid behov besvara dem. Beroende på orsaken till och innehållet i samtalet baseras denna behandling antingen på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”), i synnerhet för att kontakta dig i svar på dina förfrågningar eller bidrag eller på artikel 6 paragraf 1 bokstav b) GDPR om din begäran syftar till att ingå ett avtal med oss. Dessutom förser Vimeo oss med så kallad analysdata. Denna data är anonym statistik som vi använder för att utvärdera kvaliteten på vår Vimeo-sajt och vårt innehåll. Denna statistik skapas baserat på användningsdata som Vimeo samlar in om din interaktion med vår Vimeo-sajt; Vi har inte tillgång till denna användningsdata. Denna behandling är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR, i synnerhet för att säkerställa användningspreferenser (t.ex. antal s.k. följare, antal visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) samt att kunna anpassa och förbättra utbudet på vår Vimeo-sida så bra som möjligt för att passa målgruppen. Vi lagrar dina personuppgifter på våra system, d.v.s. H. utanför Vimeo, om och så länge de är nödvändiga för insamlingsändamål eller om det finns juridiska krav på lagring. Du är varken juridiskt eller avtalsenligt skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du vill besöka vår Vimeo-sida är behandlingen av dina personuppgifter av Vimeo oundviklig. Det är tänkbart att en del av den insamlade informationen också kan behandlas utanför Europeiska Unionen av Vimeo, Inc. i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, baserar Vimeo, Inc. sådana dataöverföringar på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

YouTube

Vi har en onlinenärvaro på YouTube för att presentera vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder/prospekt. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. I detta avseende vill vi påpeka att det är möjligt att data som användarens data kan behandlas utanför Europeiska unionen, särskilt i USA. Detta kan resultera i ökade risker för användarna genom att till exempel efterföljande åtkomst till användardata kan försvåras. Vi har inte heller tillgång till denna användardata. Åtkomst är tillgänglig exklusivt från YouTube. YouTubes dataskyddsinformation finns på https://policies.google.com/privacy

Meta

För att marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att kommunicera med intresserade parter eller kunder upprätthåller vi en företagsnärvaro på Facebook-plattformen. Vi är på denna sociala medieplattform tillsammans med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ansvarig. Facebooks dataskyddsombud kan nås via ett kontaktformulär: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vi har reglerat gemensamt ansvar i ett avtal avseende respektive skyldigheter enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga förpliktelserna härrör, finns tillgängligt på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den resulterande behandlingen av personuppgifter och som beskrivs nedan är artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster.Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke till plattformsoperatören i enlighet med artikel 6.1a i GDPR. Användaren kan återkalla sitt samtycke till detta när som helst i framtiden i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR genom att meddela plattformsoperatören. När du kommer åt vår onlinenärvaro på Facebook-plattformen, kommer Facebook Ireland Ltd. som operatör för plattformen i EU, behandlar användardata (t.ex. personlig information, IP-adress etc.). Denna användardata tjänar till att tillhandahålla statistisk information om användningen av vårt företags närvaro på Facebook. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklamändamål och för att skapa användarprofiler. Baserat på dessa profiler, Facebook Ireland Ltd. Det är till exempel möjligt att annonsera för användare inom och utanför Facebook baserat på deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Facebook-konto vid tidpunkten för åtkomst, kommer Facebook Ireland Ltd. länka även data till respektive användarkonto. Om användaren kontaktar dig via Facebook kommer användarens personuppgifter som angetts vid detta tillfälle att användas för att behandla begäran. Vi kommer att radera användarens data så länge som användarens begäran har besvarats slutgiltigt och det inte finns några juridiska lagringsförpliktelser, såsom i händelse av efterföljande avtalsbehandling. För att behandla uppgifterna måste Facebook Ireland Ltd. Cookies kan också ställas in vid behov. Om användaren inte samtycker till denna bearbetning är det möjligt att förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsaren därefter. Cookies som redan har sparats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. Med Flash-cookies kan bearbetning inte förhindras via webbläsarinställningarna, utan snarare genom att ställa in Flash-spelaren därefter. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan detta leda till att inte alla Facebooks funktioner är fullt användbara. Ytterligare information om bearbetningsaktiviteterna, hur man förhindrar dem och hur man raderar uppgifterna som behandlas av Facebook finns i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation Det kan inte uteslutas att bearbetning av Facebook Ireland Ltd. även via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 i USA.

Instagram

För att marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att kommunicera med intresserade parter eller kunder upprätthåller vi en företagsnärvaro på Instagram-plattformen. Vi är på denna sociala medieplattform tillsammans med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ansvarig. Instagrams dataskyddsombud kan nås via ett kontaktformulär: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 Vi har reglerat gemensamt ansvar i ett avtal avseende respektive skyldigheter enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga förpliktelserna härrör, finns tillgängligt på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Den rättsliga grunden för den resulterande behandlingen av personuppgifter och som beskrivs nedan är artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster.Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke till plattformsoperatören i enlighet med artikel 6 Stycke 1 bokstav a i GDPR. Användaren kan återkalla sitt samtycke till detta när som helst i framtiden i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR genom att meddela plattformsoperatören När du kommer åt vår onlinenärvaro på Instagram-plattformen, Facebook Ireland Ltd. Som operatör för plattformen i EU behandlas användarens data (t.ex. personlig information, IP-adress etc.) Denna användardata används för statistisk information om användningen av vår företagsnärvaro på Instagram. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklamändamål och för att skapa användarprofiler. Baserat på dessa profiler, Facebook Ireland Ltd. Det är till exempel möjligt att annonsera för användare inom och utanför Instagram utifrån deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Instagram-konto vid tidpunkten för åtkomst, Facebook Ireland Ltd. länka även data till respektive användarkonto. Om användaren kontaktar dig via Instagram kommer användarens personuppgifter som angetts vid detta tillfälle att användas för att behandla begäran.Vi kommer att radera användarens data så länge som användarens begäran har besvarats slutgiltigt och det inte finns några juridiska lagringsförpliktelser, såsom i händelse av efterföljande avtalsbehandling. För att behandla uppgifterna måste Facebook Ireland Ltd. Cookies kan också ställas in vid behov. Om användaren inte samtycker till denna bearbetning är det möjligt att förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsaren därefter. Cookies som redan har sparats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. Med Flash-cookies kan bearbetning inte förhindras via webbläsarinställningarna, utan snarare genom att ställa in Flash-spelaren därefter. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan detta leda till att inte alla Facebooks funktioner är fullt användbara. Ytterligare information om bearbetningsaktiviteterna, deras förebyggande och radering av uppgifterna som behandlas av Instagram finns i Instagrams datapolicy:

https://help.instagram.com/519522125107875

Det kan inte uteslutas att bearbetning av Facebook Ireland Ltd. även via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 i USA.

6. Användning av data vid betalningshantering

Identitets- och kreditkontroll vid val av Klarna betalningstjänster

Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer. Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsstopp används av Klarna för ett rättvist beslut om skäl, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna nedan. Vi kan då inte längre erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användandet av personuppgifter hos Klarna. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

7. Cookies och webbanalys

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida. Vi använder sessions cookies exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg. Vi använder cookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial. Vi använder permanenta cookies som tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra i cookies inställningarna i din webbläsare. Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl).
Varje enskild webbläsare skiljer sig åt i hur de hanterar cookie inställningarna. Du hittar information om hur du ändrar inställningarna i Hjälp-menyn i din webbläsare. Ta följande länkar till hjälp när du vill hantera cookie inställningar beroende på vilken webbläsare du använder:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Att inaktivera cookies kan ha en negativ påverkan på funktioner och användarvänligheten på vår webbsida.
Baserat på ditt medgivande kommer Google Analytics (se nedan) och även så kallade Double Click cookie använda din information, vilket möjliggör att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Vi använder cookies både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial i enlighet med GDPR art. 6 (1.f). Informationen som genereras av cookies genom att besöka vår webbplats skickas till en Google-server i USA och lagras där. Vi har aktiverat en IP anonymiserande funktion på vår webbsida som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med annan information från Google.

Google använder denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra webbplatsrelaterade tjänster. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Efter utgången av användningen av Google DoubleClick av oss kommer data som samlas in i det här sammanhanget att raderas. Google Double Click är ett erbjudande från Google LLC. (www.google.se).
Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA. Ett aktuellt certifikat kan ses här (LÄNK), enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen av vilken den sistnämnda fastställt ett dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst ta tillbaka samtycket till denna typ av analys, genom denna länk (LÄNK) eller så kan du ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare som Google erbjuder. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantags cookies. Att inaktivera cookies med denna funktion kan ha en negativ påverkan på funktioner och användarvänligheten på vår webbsida.

Användning av Google Analytics & Google Tag manager för webbanalys

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag manager som är webbanalystjänster från Google LCC. (google.se). Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f). För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form.

I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.
Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google här (LÄNK) eller genom att justera dina medgivanden i dina browser inställningar, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagcookies.

Användning av Hotjar för webbanalys

Vår webbsida använder Hotjar, en webbanalys tjänst från Hotjar Ltd., (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Baserat på ditt medgivande kommer Hotjar analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat ovan. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Hotjar som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, Opt-Out.

Användning av Pingdom för övervakning

Vår webbsida använder SolarWinds Pingdom, en tjänst från Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 72213 Västeras, Sverige. Baserat på ditt medgivande kommer Pingdom analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f). Pingdom använder bland annat cookies som lagras på din dator och det gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. I samband med användardata kan din IP-adress och aktiviteter överföras till en server i företaget Pingdom AB och lagras där. För mer sekretessinformation om hur du använder Pingdom, besök följande länk: Privacy Policy.
Du kan när som helst avböja datainsamling och lagring genom att inaktivera överföringen av Java Script i din webbläsare eller installera verktyget „NoScript".

Användning av Visual Website Optimizer för webbanalys

Vår webbsida använder webbanalysverktyget Visual Website Optimizer som tillhandahålls av Wingify (Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien) för att analysera användarbeteende på webbsidan och göra erbjudanden tillgängliga för användarna at optimera. Baserat på ditt medgivande kommer Wingify att analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f). Endast pseudonymdata används eller lagras.
Du kan när som helst avböja insamling och lagring av data genom att ställa in en opt-out-cookie. Följ anvisningarna genom denna länk: VWO-Opt-Out

Användning av AppNexus för webbanalys

Vår webbsida använder teknologi från AppNexus Inc. (28 W 23rd Street, 4: e våningen, New York, NY - 10010, USA) för att samla och lagra data från användare och skapar användarprofiler under pseudonym. Baserat på ditt medgivande kommer AppNexus att analysera denna typ av data på vår webbsida på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f). Dessa användarprofiler används för att analysera och utvärdera besökarens beteende för att förbättra och skräddarsy våra tjänster. Cookies kan komma att användas för detta ändamål. Dessa består av små textfiler som lagras lokalt på webbplatsen och tillåter därigenom ett erkännande när du besöker vår webbplats. De anonyma användarprofilerna kommer inte att slås samman med personuppgifter om pseudonymens bärare utan uttryckligt samtycke.
Du kan när som helst avstå från datainsamling och lagring från AppNexus. Följ anvisningarna genom denna länk: Privacy policy

8. Reklam genom marknadsföringsnätverk

Google AdWords remarketing

Genom Google AdWords marknadsförs vår webbsida på Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. När du besöker vår webbsida, placeras så kallade remarketing cookies av Google, som automatiskt tillåter att du använder ett anonymt CookieID. Baserat på sidorna du besöker visas intressebaserad marknadsföring för detta ändamål. Baserat på ditt medgivande kommer Google Adwords att vid besök av vår webbsida, på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f) att ge dig intressebaserad marknadsföring. Dessa data används eller lagras endast under pseudonym. Efter besöket eller när du tömmer sparad data för Google AdWords Remarketing av oss kommer de data som samlas in i det här sammanhanget att raderas.

Ytterligare datalagring kommer endast att ske om du har gett samtycke till Google om att din webb- och apphistorik får kopplas till ditt Google-konto. Då används information från ditt Google-konto att användas för att anpassa vilka annonser som syns för dig. I sådant fall använder Google din data med Google Analytics för att skapa och definiera rätt målgrupp för remarketing när du loggar in på Google och besöker vår webbsida. För att göra detta kommer Google tillfälligt att associera dina personuppgifter med Google Analytics-data för att hitta relevant information (marknadsföring) för dig.
Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC. (www.google.se). Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA. Ett aktuellt certifikat kan ses här (LÄNK), enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen av vilken den sistnämnda fastställt ett dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
Du kan inaktivera remarketing cookies via den här (LÄNK) länken. Dessutom kan hos Digital Advertising Alliance (LÄNK) informera dig om ändringar i inställningar för cookies.

Facebook Pixel Om-marknadsföring (Remarketing)

För omvandlingsmätning samt statistiska ändamål och om-marknadsföring använder vi på vår hemsida en besöksåtgärds-pixel (”Facebook-Pixel”) från det sociala nätverket ”Facebook”. Denna pixel drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, respektive Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland beroende på var du befinner dig. Med "Facebook Pixel" kan besökarens användande spåras, efter dessa t.ex. har omdirigerats till vår hemsida genom att du klickat på en Facebook-annons eller har länkats till vår hemsida på andra sätt. Detta möjliggör för oss att utvärdera och optimera framsteg med Facebook-annonser och kvaliteten på vår hemsida för statistiska och marknadsundersöknings ändamål. Samtidigt kan vi använda denna pixel för att nå våra kunder direkt via det sociala nätverket Facebook, genom att erbjuda så kallade Facebook- Ads (annonser).
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör för denna webbplats, vi kan inte se information om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig, och Facebook kan även använda data för egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks dataskyddspolicy. Som ett resultat kan Facebook göra det möjligt för annonser att visas på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.
Användningen av Facebook pixel sker i enlighet med GDPR art. 6 (1.a). Vi har ett legitimt intresse för effektiv social media marknadsföring, liksom i analys, optimering och ekonomisk drift av vår hemsida och våra tjänster.
​ All information mottags som finns i HTTP-headern, t.ex. IP-adresser, information om webbläsaren, sidplatsen, dokument, referent och från personen som använder sidan. Därtill utvärderas klicks för knappar (buttons), t.ex. fält från formulär eller våra sidhändelser, konverteringsvärden etc. Dessutom kommer även pixelspecifika datapixel-ID och Facebook-cookies att tas emot.
Bearbetningen av data från Facebook Inc. sker i samband med datainvändnings riktlinjen för Facebook som finns under deras Dataskyddspolicy. För mer detaljerad information om Facebook-pixeln och hur det fungerar, se hjälpavsnittet på Facebook här.
Om du är inloggad på Facebook kan du göra ändringar gällande användningen av den information du samlar för att upptäcka relevant reklam (Facebook-annonser). Du kan göra detta här: Facebook-Ads.
Inställningarna tillämpas på hela kontot, oavsett vilken enhet som används. Sekretessmeddelandena från Facebook ger också ytterligare sekretess tips: Sekretesspolicy.

Användning av Criteo för återannonsering (retargeting)

Vår webbsida använder också tjänster av Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com). Med den här tjänsten erbjuds användare som redan har besökt vår webbplats och är intresserade av våra erbjudanden riktade annonser på denna webbplats och på andra webbplatser som även använder Criteo. Baserat på ditt medgivande kommer Criteo att vid besök av vår webbsida, på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f) att ge dig relevant information. Utformandet av denna typ av reklam bygger på information av besök på respektive webbplatser, vilket bl.a. lagras i cookies på din dator. Dessa textfiler läses ut som en del av efterföljande besök på webbsidor för riktad marknadsföring. Under inga omständigheter kommer dessa uppgifter att användas för att personligen identifiera dig som besökare på vår webbsida. Du kan när som helst avböja från datainsamling och lagring genom att ställa in en opt-out-cookie. Följ anvisningarna genom denna länk: Criteo

Användning av Microsoft Bing Ads för återannonsering (retargeting)

Vår webbsida använder även omvandlingsspårning från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads placerar cookies på din dator om du har åtkomst till vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft Bing och vi kan därmed känna igen att någon har klickat på en annons, har omdirigerats till vår hemsida och har nått en tidigare bestämd webbsida. Baserat på ditt medgivande kommer Microsoft Bing att vid besök av vår webbsida, på vårt uppdrag i enlighet med GDPR art. 6 (1.f) att ge dig relevant marknadsföring. Du kan när som helst avstå från datainsamling och lagring från Microsoft Bing Ads. Följ anvisningarna genom denna länk: Microsoft

9. Cookies användning för en visuellt tilltalande utformning av webbsidan

Användning av Adobe Typekit

För visuellt tilltalande design av vår hemsida använder vi Adobe Typekit. Typekit är en tjänst från Adobe Systems Software Ireland Ltd., som ger oss tillgång till Adobes typsnittsbibliotek. För att integrera de teckensnitt vi använder behöver din webbläsare ansluta till en Adobe-server i USA och ladda ner det teckensnitt du behöver. På så sätt får Adobe den information som vår webbplats har hämtats från din enhetens IP-adress. Baserat på ditt medgivande i enlighet med artikel 6 (1.f) GDPR ger detta dig en visuellt tilltalande upplevelse. Mer information om Adobe Typekit finns i Adobe: s integritetspolicy, som finns här: Adobe Typekit.

10. Via e-post utskick gällande recension

Yotpo

Baserat på ditt medgivande i enlighet med artikel 6 (1.a) GDPR, kommer du att från oss genom Yotpo TLV, David Khakhami 12, Tel Aviv, Israel (https://www.yotpo.com) att få e-post om att lämna en recension. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke direkt till oss eller kontakten ovan.

Trustpilot

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med Artikel 6 (1.a) GDPR, kommer vi att överföra din e-postadress till Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5:e våningen, DK-1112 Köpenhamn (https://se.trustpilot.com/), så att de kan skicka dig en recensionspåminnelse via e-post. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till Trustpilot.

11. Företagsuppgifter

InterNestor GmbH
VD:s Moritz Meltzer, Dr. Alexander Schulz
Adress: Vitalisstraße 184 , 50827 Köln
Telefon: +49 (0) 221 222 838 0
E-Mail: [email protected]

12. Vårt dataskyddsombud och dina rättigheter

Som konsument har du följande rättigheter:
i enlighet med artikel 15 GDPR, rätt att kräva information om de personuppgifter som behandlas av oss inom ramen för det som anges i artikeln
i enlighet med artikel 16 GDPR, rätt att utan onödigt dröjsmål få korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter lagrade hos oss
i enlighet med artikel 17 GDPR, rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:
personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats
den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av
i enlighet med artikel 18 GDPR, rätt till begränsning av behandling om
den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet
behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas
den registrerade inte längre behöver data, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller
om du lämnat invändningar mot bearbetningen i enlighet med artikel 21 GDPR.
i enlighet med artikel 20 GDPR, rätt att få ut de personuppgifter som rör honom/henne och som han/hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta
i enlighet med artikel 77 GDPR, rätt att varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne/honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks

Om du har frågor om datainsamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av data samt återkallande av samtycke eller invändning mot en viss användning av data, var vänlig kontakta vårt företags dataskyddsombud.

InterNestor GmbH
Data-Protection-Team
Vitalisstraße 184
50827 Köln
Telefon: +49 (0) 221 222 838 14
[email protected]

 

********************************************************************
Rätt till att invända
I den utsträckning vi behandlar personuppgifter som förklaras ovan för att skydda våra legitima intressen, som är övervägande i samband med en avvägning av intressen, kan du invända mot denna process med verkan för framtiden. Om bearbetningen är avsedd för direktmarknadsföring, kan du motsäga detta när som helst så som beskrivits ovan. I den mån behandlingen sker för andra ändamål, är du berättigad till att göra invändningar om det finns skäl som uppstod från din specifika situation.
Efter att ha bearbetat ditt ärende behandlar vi inte dina personuppgifter vidare för detta ändamål, såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av påståendet, utövandet eller försvar av rättsliga ärenden.
Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direkt marknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter för detta ändamål. ********************************************************************